با ورود به سایت مسابقه هستی یا نیستی به نشانی WWW.MRSHAMS.COM و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در قسمت ثبت نام میتوانید در این مسابقه بزرگ تلوزیونی شرکت نمایید.

مسابقه هستی یا نیستی در جهانشهر تبریز برگزار خواهد شد.

تنها شرط لازم برای شرکت در مسابقه عبور از سنین کودکی و نوجوانی و ثبت نام در سایت است .

فصل اول مسابقه در 52 قسمت برگزار خواهد شد. .

برای حضور در مسابقه هستی یا نیستی الزام به داشتن هیچ استعداد به خصوصی وجود ندارد ولی برای زندگی کردن حتما باید استعداد یا تخصصی داشته باشید.

برای شرکت در مسابقه هستی یا نیستی نیاز به پرداخت هیچ هزینه نقدی نمی باشد