شرایط و ضوابط واجدین شرکت در برنامه:

حضور خانم ها و آقایان در رده های بالای 18 سال آزاد است. شرکت در مسابقه بزرگ هستی یا نیستی، منوط به داشتن استعداد و ویژگی خاص، نمی باشد لازم است در طراحی اجرای مورد نظر خود به این نکته توجه داشته باشید که امکان اجرا در فضای داخلی استودیو و روی صحنه وجود داشته باشد. رعایت موازین اخلاقی و شرعی طبق قوانین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی الزامی است. حضور شرکت کنندگان در استودیو برنامه (شهر تبریز) و مطابق با برنامه زمانبندی گروه برنامه ساز، الزامی است و شرکت کننده موظف است در زمان مقرر در محل تعیین شده حضور داشته باشد. .

ثبت نام
آموزش ثبت نام ثبت نام کاربران خارج از کشور